Katil robotlar geliyor!

Katil robotlar geliyor!

Mayıs 29, 2017 0 Yazar: SoranWeb

Robotların insanlığı yok edecek katil robotlara dönüşüp dönüşmeyeceği daha şimdiden düşünülen bir konu.

İnsansız hava araçları (Drone – İnsansız uçak vs)-İHA’ların kullanımıyla birlikte yeni bir çağ başladı.  Bu çağla birlikte yavaş yavaş yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı.Katil robot korkusu İHA denilen araçların  üzerine silah takılarak savaşlarda kullanılmaya başlamasıyla ortaya çıktı.  Özellikle Amerika, İHA’ların kötü/hatalı kullanımları özellikle Afganistan, Pakistan, Somali ve Yemen’de pek çok masum sivilin ölümü­ne yol açmıştır. Bu araçların kontrolünü sağlayacak ulusal ve uluslara­rası kurallar hâlâ oluşturulmadığından; bundan yararlanmak isteyen kötü niyetli devlet, kurum ve kişilere fırsat veren bir ortam oluşmuştur.

Henüz çok yaygın olmasa da özel ha­yata mahremiyetini ihlal, casusluk, terö­rizm ve yasadışı sınır ötesi operasyonlarında bu cihazların kullanıl­dığını biliyoruz.

Robotların savaşlarda kullanımı

Aslında İHA’ların savaşlarda kullanımıyla belki de katil robotların kullanımı başlamış oldu.  Hatta ABD gibi ileri teknolojiye yatırım yapan ülkeler şimdiden savaşlarda kullanılmak üzere robot (katil robot) üretmeye başladılar. Böylece katil robotlar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı.

Robotların askeri kul­lanımı deyince, kendi kendine dost-düşman ayrımı yapıp hedefini tespit eden, hangi tür silahın ateşleneceğine karar ve­rerek düşman olarak teşhis ettiği hedefle­ri ateş altına alabilen, yapay – android benzeri otonom robotlar anlaşılmalıdır. Bu silahlar arasında hava savunma sistemleri, insansız hava araçlarının ge­lişmiş modelleri, yüksek çözünürlüklü optik, termal ve kızılötesi kameralarla ve ağır silahlarla donatılmış  silah sistemleri bulunmaktadır.

Geleceğimiz katil robotların emrine girebilir mi?

Yeni nesil robotlara örnek ola­rak; ABD’de geliştirilen Petaan, Phalanx CIWS ve C-RAM savunma sistem­leri, yine ABD tarafından geliştirilen Northrop Grumman X-47B ve İsrail tara­fından seri üretimi yapılan Harpy insan­sız hava araçları ve Güney Koreli Samsung şirketi tarafından üretilen ve Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arın­dırılmış bölgenin güvenliğini sağlamakta kullanılan robotlar gösterilebilir.

Bunların dışında Boston Dynamics adlı firmanın eşya ve büyük yükleri taşımakta kullanılmak üzere tasarladığı “Bü­yük Köpek” adı verdikleri bir robot 150 kilo yükle zor arazi koşullarında saatte 2,5 kilometre yol alabilmektedir. Şirketin ürettiği robotlardan biri de “Atlas” adı ver­ilen insansı robottur.  Arazi robotu olarak tasarlanan Atlas, iki ayağı üzerinde yürü­yerek ve birçok aleti kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Geleceğin savaşları yüksek teknoloji ürünü, yapay zekâlı ve silahlı İHA ve dronlar ile otonom ölümcül ro­botların şekillendireceği ve savaşların yeniden şekilleneceği kaçınılmaz bir gerçektir.
Kuşkusuz gelecekte yaşayacağımız en büyük problemlerin biri de bu robotlara eklenmesi düşünülen yapay zekadır. Çünkü sahip olduktan yapay zekâ ile içinde bulunduğu çevreyle etkileşime girip, karşılaştığı durumlara göre birbirinden farklı tepkiler veren  robotlar çoktan üretilmiş bulunuyor.

Şu ana kadar herhangi bir ülkenin bu robottan savaş maksadıyla üretip kullanmaya başlamamış olması, bunun olmayacağı­ konusunda garanti vermez. Nitekim geçenler­de ABD’li yetkililer otonom ölümcül robotları ürettiklerini, fakat bunun seri üretimini “şimdilik” yapmayacaklarını, ancak, herhangi bir ülkenin bunları üre­tip kullanmaya başlaması durumunda kendilerinin de seri üretime geçeceği tehditini çoktan yaptı!

BM ve Katil robotlar

Uluslararası kamuoyu şimdiden katil robot tehlikesine şimdiden dikkat çekmeye başladı. Bu konuda atılan en önemli adımlardan bir tanesi de BM İnsan Hakları Konseyinin 2013 yılında yayımladığı rapordur.
BM İnsan Hakları Konseyinin  robotların kullanımı hakkında ya­yımladığı bir raporda, “Ölümcül Otonom Robotlar” olarak adlandırılan yeni nesil silahlara dikkat çekilerek, uluslararası kamuoyundan bu robotların üretim ve kullanımı konusunda gerekli yasal dü­zenlemeleri bir an önce yapması isten­miştir. Bu robotların kullanımının insan hayatı için yeni bir tehlike olduğu ifade edilmiş, çıkacak sorunlar konusunda insanlık uyarılmıştır. BM yayınladığı bu raporla “katil robotlar” a dikkat çeken ilk resmi kurumdur.

En büyük korku

Yapay zekaya sahip korkunç silahlara sahip ülkeler , düşük insan zayiatı sebebiyle, sa­vaş sonucu diğer bölge ve ülkelerde medyanın dikkatinden kaçırarak insan katlini ve ölümleri sıradanlaştırabilecek bu da yeni sorunların kaynağı haline gelecektir.


Bu konudaki en büyük sorun kuşkusuz yapay zekalı silahlı askerlerin yeni bir silahlanma yarışı başlatıp başlatmayacağıdır. Yani en büyük korku  katil robotların dünyanın bir kıyamet savaşıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağıdır.

Söz edilen başka bir korku da artan yapay zekanın dünyayı kontrol edip insanlığın sonunu getirip getirmeyeceğidir. Sizce artan yapay zeka ve artan silah teknolojisi dünyanın sonunu hazırlayabilir mi?

sitemizi ziyaret Etmeyi unutma : Soran Web